26 Mayıs 2011 Perşembe

Kuantum Duyum

İnsanın duyu organları dar aralıklarda çalışmaktadır. İnsan gözü, elektromanyetik tayfın sadece görünür bölge denilen, 400 nm ile 700 nm dalgaboyu aralığında kalan bölegesini algılayabilir. Ayrıca çıplak gözle görülebilen boyutların ve ışık şiddetininde belli sınırları vardır.

İnsan kulağının teorik olarak 20 Hz ile 20000 Hz arasını duyduğu söylense de, en iyi 250 Hz ve 3000 Hz arasındaki konuşma frekansı bölgesini duyar.

Hayvanlarsa, insanların duyamadığı ses frekanslarını, göremediği ışık frekanslarını algılayabilirler. Fakat insanlar hayvanlardan farklı olarak algılayamadıkları frekansı, boyutu, şiddeti algılayabilmek üzere teknoloji geliştirme yeteneğine sahiptir.

İşte insanın, çıplak gözünün yetmediği frekans, boyut ve şiddette gözlem yapabildiği ve maddenin atom düzeyinde davranışını incelediği, kuantum ölçekte sebep-sonuç ilişkilerini idrak ve tesir gücüne eriştiği teknolojinin aldığı son isim: Nanoteknoloji

Kaynak Gösterimi

Karaaslan, A. Kuday, "Yayın Tarihi", "Yayın Başlığı", Kuantum Determinizm Yayınları, http://kudizm.blogspot.com