Kudist İnisiyasyon


Başlangıç
 
  1. Ey nice olasılıklardan belirleyeci olan; ışık ve madde nedir bilir misin iyice? Tabiatını tanır mısın yeterince? Öyleyse merak ettiklerini okumalısın önce! 
  2. Raslantı sandığın olaylar henüz kaynağını açıklayabileceğin akla ve bilgiye ulaşamadığın için nedensellik  zincirini belirleyemediğin olaylardır. 
  3. Farkında olarak veya olmayarak yaptığın seçimlerle olayların akışına etkide bulunmaktasın. Farkındalığın nispetinde iradeye sahipsin.
  4. Şu anda senden çıkan düşünce ve fiil her neyse bir sonraki aşamada onun sonucunu yaşarsın. İyi sonuçlar için iyi başlangıçlar gerekir ve herşey düşünceyle başlar. Öyleyse iyi düşünmelisin.
  5. Tüm insanlığın düşünceleri tümel bilinci ve tümel iradeyi oluşturmaktadır.
  6. Mükemmel olamayacak kadar göreli ve değişkendir varlıklar. Küçük sapmalar yüzünden senlerden ve onlardan olmasaydı, başkalarından olurdu.
  7. Değişime ve harekete direnen, durgun hale gelen inançlarını sorguluyor musun? Kendi doğrularını sorgulaman, bunları kabul etmenden daha kolay olsun.

Kaynak Gösterimi

Karaaslan, A. Kuday, "Yayın Tarihi", "Yayın Başlığı", Kuantum Determinizm Yayınları, http://kudizm.blogspot.com