Kudizm


Kudizm, kuantum kuramını bilimsel determinizm açısından irdeleyen bir fizik felsefesi ekolüdür.

Amerikalı fizikçi Hugh Everett'in kuantum mekaniği yorumuna göre tüm kainat için tek ve evrensel bir dalga fonksiyonu gerçekliğin kendisini oluşturmaktadır. Bu evrensel dalga fonksiyonu herşeyin dalga fonskiyonu olarak, bildiğimiz dünyamızdaki bütün olasılıkları ve hatta bunun dışında evrilmesi olası bütün dünyaları kapsamaktadır.

Macar asıllı matematikçi ve bilgisayar bilimcisi John von Neumann'ın kuantum mekaniği yorumuna göre dünya, herhangi bir bilinçli zihnin dünyanın bir bölümünü her zamanki belirsiz durumundan gerçek var olma durumuna yükseltmeye karar vermesi dışında, her yerde saf olasılıklar durumunda kalır.

Kudizm kuantum mekaniği yorumuna göre, olasılık fonksiyonlarını etkileyen değişkenler ile öngörülebilir çözümlere ulaşabilmek için gerekli baslangıç ve sınır koşulları bilgisi kollektif bilinçaltında mevcuttur.

Kaynak Gösterimi

Karaaslan, A. Kuday, "Yayın Tarihi", "Yayın Başlığı", Kuantum Determinizm Yayınları, http://kudizm.blogspot.com