26 Ekim 2010 Salı

Modern İnisiyasyon

Size sırrın ne olduğunu söyleyemem ama nasıl çözuleceğini söyleyebilirim. Böylelikle merak eden herkes kendi sırrını kendi çözme yoluna gidebilir.

Mitlerde (efsane, destan) farklı sembol ve motiflerle benzer şeyler aktarılmaya çalışılmıştır. Sembolik ifadelerin altında derin anlamlar yatar. Bu anlamlar katman katmandır. İlk katmandaki üstü kapalı anlatımlar ilk bakışta insana masal gibi gelir. Sonraki katmanlardaki anlamların açılması felsefi vizyon ve evrensel merakla canlı ve cansız modern doğa bilimlerine hakim olup, sembollerin altında yatan anlamların düşünülmesine bağlıdır. Katmanlar arasında ilerleyebilmek için gerekli dil bilgisiyle çeşitli ve orjinal kaynaklardan okumaya, idraki zorlamaya ve daha derin için sığ olan anlamı terketmeye ihtiyaç vardır.

Kaynak Gösterimi

Karaaslan, A. Kuday, "Yayın Tarihi", "Yayın Başlığı", Kuantum Determinizm Yayınları, http://kudizm.blogspot.com